banner_top02.jpg

אודות

פרסום בכלל ופרסום באינטרנט בפרטהינו מלחמה על תשומת הלב – למי יש גדול יותר (הכוונה לחשיפה...)

ככל שהפרסום האינטראקטיבימגווןצבעוניגרפי ומעניין – כך תגדל ההתעניינות בעסקך וכפועל יוצא מכך חשיפה משמעותית ורבה יותר – כל מה שמענייןמגרה ונעים לעין....

Nirity בניית אתרים ו עיצוב אתרים המיועדים לקהלי יעד מפולחיםאשר תוך כדי כךמאפשרים למקד את הפרסום שלהם באופן יעיל,ולהעביר מספר מסרים שיווקיים ופרסומיים באופן מפולחבאופן זה יכולים אתרי נישה לסייע למפרסם להשיג תוצאות יעילות יותר,ולהגביר את שווי הפרסום המצטבר ברשת כולה.

Nirity מלווה את הלקוח החל מעיצוב האתר  בשילוב פרסום אינטראקטיבי ומספקת ייעוץ לאורך כל  הדרךהחל מתהליכי בניית האתר וניהולו ועד עיצוב באנרים פרסומיים לאינטרנטאנו מספקים גםבין היתרמגוון פתרונות טכנולוגיים שיתנו לךהלקוח שלנואת המענה שאתה צריך לבעיה.

Nirity תתאים בדיוק את מה שאתה רוצה להראות ללקוחות בכל רגערוצה להעלות מבצע לאווירמעוניין לקדם שירות חדשבעזרת הפרסום באתר ניתן לחשוף את המידע ללקוחות במהירות ובקלותוכך לשמור על העסק מעודכן וחדשנימהיום אין יותר מגבלות,המידע שרציתם מוצג בבהירות ללקוחות ברגע שרציתם להציג אותו.

Nirity מתייחסת ונותנת מענה לנושאים הבאים:

  • אפיון והגדרת קהל המטרה באינטרנט. (קהל אשר יכול להיות שונה מקהל המטרה הסטנדרטי של החברה).

  • הגדרת המטרות השיווקיות של החברה דרך הפרסום באתר החברה (כמו למשלבניית בסיס נתוניםהעמקת קשר עם לקוחות קיימיםהגברת כמות הפניות וחשיפה רחבה).

  • עיצוב באנרים פרסומיים באינטרנט ובין היתרפתרונות טכנולוגיים הנותנים מענה לפתרון בעיות הספציפיות ללקוח.

  • הגדלת פרמטרים שיווקיים ואיכות הקישור של הלקוח ביחס למנועי חיפוש שונים.

  • עיצוב האתרבניית האתרמערכת ניהול תוכןפרסום באינטרנט וקמפיין אינטראקטיב (הגדרת עמודים מקושרים באתר,אליהם יופנו הגולשים מקמפיינים פרסומיים).

מגוון לקוחותינוקהל לקוחותינו מגוון ונע החל מחברות פרטיות ועד משרדי  פרסום.

תיק העבודות שלנו מציג מגוון רב מיכולותינו להעלות את המוצר לרמה הבאה המקסימאלית עבורך.